El lloc on la màgia mai s'acaba!!!

OBJECTIUS

 El projecte educatiu de l'esplai s'adreça a nens/es entre 3 i 18 anys, del Sector Sud, i per extensió, als nens del territori que estiguin interessats en utilitzar el seu temps d'oci d'una manera alternativa i educativa i ajudar a la comunitat a avançar cap a una societat menys consumista i més autosuficient.

L'Esplai treballa entorn un centre d'interés, aquest és el que ens permet fer una estructuració de les activitats que sigui coherent i tingui un lligam al llarg de tot el curs.

EL centre d'interés és el tema que treballarem, és allò en que educativament volem incidir amb més rellevància.

Aquest tema es treballa a partir d'un eix d'animació que ens permet un treball amb caràcter lúdic i imaginatiu. L'eix d'animació és la part fantàstica, ens inventem una història amb uns personatges que ens visiten a l'esplai i ens expliquen diferents coses.

Ambientem l'espai i entre els nens i els monitors ens creem un món imaginari que dóna riquesa a les activitats.

Donem molta importància al JOC, ja que é el VEHICLE  de l' APRENENTATGE dels infants. Jugar és una acció espontània, és important per a ella mateixa, per l'actitud de llibertat. Aquesta actitud de llibertat ens permet ser creatius, desinhibits, independents i créixer amb més autonomia i aquests aspectes som els que volem potenciar i fomentar.

Generals

             - Impulsar el creixement personal de les nenes i nens.

            - Potenciar les habilitats socials de les nenes i nens.

            - Potenciar la llengua i la cultura catalana

            - Fomentar el respecte per la natura i pel món que ens envolta.

 

Específics

 - Estimular la creativitat i innovació alhora de fer les activitats per tal de desenvolupar la imaginació i la capacitat d’aprenentatge propi de lesnenes i nens

- Educar en el diàleg, en saber escoltar, compartir, respectar opinionsdiferents i assumir actituds de solidaritat.

            - Fer que les activitats siguin  cooperatives per tal de eradicar lacompetitivitat entre els infants.

- Treballar a partir d'un centre d'interès o eix d'animació per intentardonar sentit a les activitats i que  les nenes i nens assisteixin motivats ales activitats.

 - Fomentar que els nens prenguin compromís, donar-los-hi l’oportunitat de prendre decisions.

- Perdre el tòpic que l'esplai és per a nens petits.

- Fer veure l’esplai com una altre alternativa a la del carrer o simplement la d’estar a casa sense fer res o fent ús de les noves tecnologies.